Belarus Artists Union: Don’t draw, Protest! Art Strike NOW

ПА-БЕЛАРУСКУ:
Прайшло некалькі дзён з пачатку адных з самых буйных пратэстаў за ўсю гісторыю Беларусі. Людзі прачнуліся! Некаторыя радыкальныя (анты)мастакі і (анты)культурныя дзеячы дасюль у засценках рэжыма, іх лёс невядомы. Адназначна, што існуючы рэжым не зрабіў анічога для дзеячаў культуры і мастацтва, таму ў ягонай змене зацікаўлены ўсе, уключаючы радыкальных (анты)культурных дзеячаў і (анты)мастакаў! (Анты)культурныя дзеячы заклікаюць да ўсеагульнай забастоўкі культурных працоўнікаў! Мясцовыя бізнэсоўцы і дзеячы культуры, якія жыруюць ад існуючай улады, працягваюць падтрымліваць яе і гатовыя да таго, каб выклікаць міліцыю нават на сваіх жа сяброў-мастакоў. Буржуазныя мастакі і галерысты не зацікаўлены ў пратэстах, таму што пратэсты замінаюць іх бізнэсу! Пара спаліць стары Савецкі сцяг, які замінае нам амаль стагоддзе, з Рэвалюцыі, замінае існаванню сапраўды рэвалюцыйнай культуры і мастацтва.
Юры Урсо, 13 жніўня 2020 года


IN ENGLISH:
We have had the strongest protests over the last few days, the strongest in the whole history of Belarus. The people have awakened! Radical anti-artists and anti-cultural workers are still imprisoned. Their fate is yet unknown. It is obvious enough that the current regime did nothing for arts and culture workers. That is why not only we, radical anti-cultural workers and anti-artists, are interested in its change, but so are people from the cultural fields. We want a general strike of all (anti)cultural workers! Local businessmen and cultural workers that get money for being loyal to the state continue to support the current regime and are ready to call the police even on their own colleagues. Bourgeois artists and gallerists are not interested in protests, because protests are not good for business! The time has come to burn the old Soviet flag which was the main obstacle of the last century, since Revolution, of truly revolutionary art and culture!!!
Jury Urso, 13th august 2020


ПО-РУССКИЙ:
Прошло несколько дней одних с начала самых мощнейщих протестов за всю историю Беларуси. Люди проснулись! Радикальные антихудожники и антикультурные работники до сих пор находятся в застенках режима, их судьба неизвестна. Это очевидно, что текущий режим ничего не сделал для работников культуры и искусства, поэтому в его смене заинтересованы не только мы, радикальные антикультурные работники и антихудожники. Теперь в его смене заинтересованы и все остальные! Призываем к забастовке культурных работников! Местные бизнесмены и работники культуры при кормушке всё равно продолжают поддерживать существующий режим и готовый вызвать полицию даже на своих же коллег по цеху. Буржуазные художники и галеристы не заинтересованы в протестах, потому что протесты мешают их бизнесу! Пора сжечь старый Советский флаг, который мешал почти столетие с Революции для существования истинно революционной культуры и искусства!!!
Юрий Урсо, 13 августа 2020 года